Met regelmaat komt het voor dat mensen klagen over het gevoel alsof er 'iets' in de keel zit, wat niet kan worden weggeslikt. Een brok in de keel. Meestal gaat het hierbij om een onschuldig probleem. Een brokgevoel in de keel komt vaak voor. Veel mensen maken zich hier ongerust over, maar over het algemeen is dit onnodig. Het brok- of globusgevoel is meestal gelokaliseerd in het strottenhoofd. Je bent daardoor geneigd om te gaan schrapen of extra te slikken. Door het schrapen en vaak slikken worden en blijven bepaalde keel- en halsspieren teveeel aangespannen. dit kan tot gevolg hebben dat je een brok in de keel voelt. In vele gevallen zien we een relatie tot een disfunctionele ademhaling. 

Soms gaat het globusgevoel gepaard met een gevoel van veel slijm in de keel of het gevoel aslof er een graatje in de keel zit. Ook is het mogelijk dat de keel wat pijnlijk of branderig aanvoelt. Opvallend bij dit onschuldige brokgevoel is dat de klachten meestal niet worden waargenomen bij eten en drinken, maar hoofdzakelijk bij het slikken van speeksel gedurende de dag.

Als er wel een lichamelijke aandoening is , dan wordt de brok in de keel vooral waargenomen tijdens het eten. Men heeft dan moeite met de passage van voedsel. Soms klinkt de stem dan ook schor of hees. In dat geval is het belangrijk om de huisarts te raadplegen.

Wat is de oorzaak?

Het globus- of brokgevoel ontstaat vaak in een periode van veel stress, spanningen en bij onverwerkte emoties. De angst voor een ernstige ziekte zal het globusgevoel vaak versterken. Vaak verdwijnt de klacht geleidelijk nadat je bent gerustgesteld door een arts of gespecialiseerd therapeut.

Welke hulp kan ik u bieden?

Een logopedist met specifieke ervaring kan met gerichte technieken de spieren in het hoofd/halsgebied behandelen, waardoor de spanning afneemt. Daarnaast krijgt u adviezen en oefeningen om zelf de keel- en halsspieren te leren ontspannen.

Wanneer het brokgevoel samengaat met stemklachten kan de logopedist hulp bieden door een goede stemtechniek aan te leren. Belangrijke aspecten in de therapie zijn ademhaling, een ontspannen stemgebruik en lichaamshouding.

Het brokgevoel als bijkomende klacht van een lichamelijke afwijking.

  • Kanker in de keelholte. Vaak is men hier het bangst voor, maar gelukkig komt dit niet zo vaak voor. De kans hierop is echter veel groter wanneer je langdurig rookt en veel alcohol drinkt. Als het brokgevoel langer dan drie weken gepaard gaat met moeilijk slikken van vast voedsel, oorpijn, heesheid, keelpijn en soms gewichtsverlies is onderzoek door een kno-arts noodzakelijk.
  • Sinusitis (ontsteking van de neusbijholten); de overmatige slijmafscheiding irriteert de keel en zorgt voor overbelasting van de keelspieren, waardoor een brokgevoel kan ontstaan. Vaak gaat dit gepaard met een verstopte neus en hoofdpijn.
  • Allergie; Een allergie voor pollen, huisstof, chemische stoffen kan leiden tot irritatie van het neusslijmvlies, maar ook van het slijmvlies in de keel. Het jeukende en branderige gevoel kan het brokgevoel veroorzaken.
  • Verkeerd stemgebruik; De spieren die je gebruikt om stem te geven bevinden zich in en rond het strottenhoofd. Bij een verkeerde stemtechniek worden de spieren overbelast en ook dit kan een brokgevoel veroorzaken.
  • Slokdarmproblemen; Een te hoge spanning van de slokdarmspier. Vaak gaat dit gepaard met reflux (omhoog komen van het maagzuur) met een brokgevoel als gevolg.
  • Schildklierafwijkingen; De schildklier bevindt zich rond het strottenhoofd. Wanneer de schildklier vergroot is, kan deze op het strottenhoofd drukken wat een brokgevoel geeft. Dit gaat gepaard met andere klachten van een gestoorde schildklierwerking.
  • Chronische keelontsteking; Een langdurige prikkeling van het slijmvlies. (door sinusitis, maagzuur, allergie) waardoor slijmvorming en bijvoorbeeld een prikkelhoest het brokgevoel in de hand werken.