Wanneer hoestklachten langer dan acht weken aanhouden, spreekt men van chronische hoestklachten. Vaak is sprake van een droge hoest die ontstaat door prikkels in de keel.

De hoest kan veroorzaakt worden door:

 • rook
 • temperatuursveranderingen
 • spanning in de keel
 • praten
 • lichamelijke inspanning
 • een mondademhaling uit gewoonte
 • als bijwerking  van medicatie (t.b.v. bloeddruk, hart, diabetes) 

Soms gaat het chronische hoesten gepaard met een brokgevoel in de keel of slikklachten.

In veel gevallen helpt medicatie tegen de hoestklachten. Bij 20% van de mensen werkt de medicatie niet en biedt therapie mogelijk een oplossing.

De behandeling zal gericht zijn op:

 • bewustwording van de trigger tot het hoesten
 • het leren controleren van de hoest
 • aandacht voor een gezonde neusademhaling i.p.v. uit gewoonte door de mond ademen
 • het leren ontspannen van het keelgebied
 • het stemgebruik en stemhygiëne

Uiteraard is het van belang dat de hoestklachten volledig onderzocht zijn en dat aandoeningen van de luchtwegen, ontstekingen in de neusholten en reflux zijn uitgesloten.