Als u met deze klacht naar de huisarts gaat, zal deze in eerste instantie een lichamelijk onderzoek doen, omdat er meerdere oorzaken voor deze klacht mogelijk zijn. Naar aanleiding van zijn onderzoek en een aantal vragen over uw leefstijl en familiegeschiedenis kan hij beslissen om aanvullend onderzoek te (laten) doen.

Als geen oorzaak wordt gevonden kan dit u geruststellen. Blijft de klacht chronisch aanwezig of komt deze steeds weer terug, dan is het raadzaam om uw wijze van ademhalen te laten beoordelen door een deskundige. Het kan namelijk zijn dat u hyperventileert of disfunctioneel ademt.

Door hyperventilatie, waarmee we eigenlijk disfunctioneel ademen bedoelen, verandert de zuurgraad in het bloed, wat de tintelingen veroorzaakt. De tintelingen kunnen ook voelbaar zijn in bijvoorbeeld het puntje van de neus, de tong en rondom de lippen. Meer informatie hierover vindt u op deze website bij hyperventilatie.