Welkom bij Ademregie

Adem is leven...
Het mooiste geschenk van de natuur!

Als logopedist ben ik sedert 1980 werkzaam in de 1e lijns gezondheidszorg en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie(NVLF)  www.NVLF.nl

Kwaliteit staat bij mij hoog in het vaandel.

Daarom wil ik voortdurend op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen binnen mijn werkgebied. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor inschrijving in dit register zijn werkervaring en het volgen van bij- en nascholingen een must. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Om kwaliteit te meten maak ik gebruik van een cliënttevredenheidsonderzoek , wat uitgevoerd wordt door het onafhankelijke onderzoeksinstituut Qualizorg. Na afloop van de therapie wordt elke cliënt/patiënt uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan de enquête. Deelname is altijd anoniem.  www.qualiview.nl

Ondanks het zorgvuldig bewaken van de kwaliteit is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Uiteraard vind ik het dan prettig dat u dit met mij bespreekt. Als we er samen niet uitkomen , dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt;

  • Het college van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College)
  • De Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de 1e lijn (de Klachtencommissie)

Indien wenselijk kan ik u een uitgebreide folder verstrekken.