Welkom bij Ademregie

Adem is leven...
Het mooiste geschenk van de natuur!

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met de logopedist; Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie eenvoudiger te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden echter de directe toegankelijkheid. (CZ en De Friesland niet)  Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

Nadat u zich bij mij hebt aangemeld, wordt een eerste afspraak vastgelegd. In deze afspraak zal gevraagd worden naar uw persoonsgegevens. Op deze wijze kan ik een behandeldossier aanmaken. We bespreken uitvoerig uw klacht of reden van verwijzing naar mij. Het onderzoek naar de oorzaak van de klacht wordt opgestart en aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan voorgelegd.

De behandelingen duren gemiddeld 25-30 minuten per keer. Er wordt wekelijks een afspraak gepland. Afhankelijk van de ernst, kan ik adviseren om de frequentie te verhogen. Wanneer de klacht afneemt beperken we de afspraken.

De behandelingen vinden plaats aan de hand van het met u besproken behandelplan.

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen heeft Gerrits praktijk voor ademregie en hoofd & hals klachten een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding.

Gerrits praktijk voor ademregie en hoofd & halsklachten hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. U kunt deze betalingsvooraarden bij mij opvragen of op deze website lezen.