Welkom bij Ademregie

Adem is leven...
Het mooiste geschenk van de natuur!

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf een afspraak maken met de logopedist; Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie eenvoudiger te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle zorgverzekeraars vergoeden echter de directe toegankelijkheid. (CZ en De Friesland niet)  Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden.

U kunt uiteraard, indien u dit wenselijk vindt, eerst met uw huisarts overleggen. De huisarts zal u dan, indien nodig, een verwijsbrief verstrekken.

Indien u voor de eerste keer komt zonder verwijsbrief,  vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent en of de klacht niet eerst nader dient te worden onderzocht. Mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de therapie.    Zijn er twijfels, dan geef ik u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

De vragen die tijdens deze screening worden gesteld hebben betrekking op problemen, pijn, of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in de mond, keel of het oor. Ook is het mogelijk dat er naar de slikfunctie wordt gekeken. De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Vanuit de antwoorden op deze vragen kan ik  vaststellen of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar de huisarts moet.

De bevindingen van het onderzoek worden met u besproken en met uw toestemming wordt de huisarts hiervan op de hoogte gebracht.