Welkom bij Ademregie

Adem is leven...
Het mooiste geschenk van de natuur!

Nadat u zich bij mij hebt aangemeld, wordt een eerste afspraak vastgelegd. In deze afspraak zal gevraagd worden naar uw persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen wij een behandeldossier aanmaken.

We bespreken uitvoerig uw klacht of reden van verwijzing naar ons. Het onderzoek naar de oorzaak van de klacht wordt opgestart en aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan voorgelegd.

Tevens verstrekken wij informatie over het verloop van de therapie. Denk hierbij aan de tijd per behandeling, de behandelfrequentie en waar mogelijk de verwachte duur. Ook wordt aandacht besteed aan het belang van uw inzet en motivatie om de therapie zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

U dient er rekening mee te houden dat wij voor deze eerste afspraak een uur reserveren, zodat er ook de mogelijkheid bestaat om direct de behandeling op te starten. Tijdens het behandeltraject ontvangt u tips en adviezen voor de dagelijkse praktijk. Het is belangrijk dat ook in de thuissituatie geoefend wordt!

Onderstaande dient u mee te brengen naar deze eerste afspraak:

  • De verwijsbrief (indien verwezen door huisarts of specialist)
  • Uw pasje van de zorgverzekeraar
  • Een geldig identiteitsdocument

De vervolgafspraken duren gemiddeld 25-30 minuten.