Welkom bij Ademregie

Adem is leven...
Het mooiste geschenk van de natuur!

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Houd rekening met het jaarlijkse eigenrisico vanaf 18 jaar.

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Tarieven Logopedie Gerrits Hoofd Hals Therapie & Ademregie per 01-01-2023

Voor 2021 hebben wij een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat wij de kosten voor de logopedische behandeling direct declareren bij uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed.

Let op! Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt het wettelijk en/of vrijwillig eigen risico.  

Onderstaande tarieven gelden wanneer  de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Reguliere behandeling logopedie                                         45 euro

Toeslag aan huis behandeling                                               20 euro

Eenmalig specifiek onderzoek en adviezen                           90 euro

Verslaglegging aan derden per uur                                       90 euro

Overleg met derden op de praktijk                                       90 euro

Telefonisch consult max 15 minuten                                     20 euro

Verzuimtarief  (het niet nakomen van gereserveerde tijd)    45 euro                                           

 

Tarieven Fysiotherapie Gerrits Hoofd Hals Therapie & Ademregie en Thuisfysio Dongen per 1-1-2021

Deze tarieven zijn van toepassing indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. In alle andere gevallen tellen de tarieven van uw zorgverzekeraar. Wij streven er naar om voor de intake altijd 60 minuten te plannen. Hier rekenen wij 2 behandelingen voor of, wanneer u niet (voldoende) verzekerd bent, intake en onderzoek na screening tarief + behandeling fysiotherapie tarief.

Zitting Fysiotherapie                                                            40 euro

Toeslag behandeling Fysiotherapie aan huis                       15  euro

Zitting Manuele therapie                                                      55 euro

Zitting Geriatrie Fysiotherapie                                              55 euro

Intake en onderzoek na screening                                       60 euro

Intake en onderzoek na verwijzing                                      60  euro

Geriatrie Fysiotherapie aan huis                                           70  euro (verwijzing huisarts of specialist noodzakelijk)  

Niet komen opdagen/Niet afgemeld                                   25 euro

De basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen voor chronische patiƫnten vanaf de 21e behandeling of voor jongeren tot 18 jaar. De Lijst van chronische aandoeningen kunt u terugvinden bij uw zorgverzekering of op wetten.nl - Regeling - Besluit zorgverzekering - BWBR0018492 (overheid.nl)